top of page

ROZVOJ ŘEČI U DÍTĚTE

Několik rad a doporučení

 

Měli bychom si uvědomit jeden důležitý fakt a to, že dítě se svoji mateřskou řeč neučí tak, jako se později učí cizí jazyky.

Mateřská řeč se rozvíjí a vyvíjí v kontextu určitého prostředí jako nedílná součást celkového vývoje dítěte. Zdravý a přirozený rozvoj řeči dítěte můžete jako rodiče ovlivnit vytvořením příznivých podmínek pro jeho celkový zdravý vývoj.

 

Co by jste jako rodiče měli podporovat a čeho se vyvarovat:

 • Nenuťte dítě do mluvení, ale snažte se vytvářet uvolněné situace, v nichž se dítě může projevovat bez zábran

 • Nečekejte, až se dítě bude ptát, ale ptejte se pokud možno sami

 • Využívejte nejrůznější motivační pomůcky

 • Mluvte na dítě, čtěte mu pohádkové knížky

 • Snažte se řeč dítěte zachytit a rozvinout

 • Uvádějte dítě do kolektivu druhých dětí

 

Rozvíjejte řeč Vašeho dítěte

 

Rozvoj řeči a výslovnosti je velmi těsně spjat s celkovým tělesným a duševním rozvojem Vašeho dítěte.

Co všechno můžete nabídnout svým předškolákům pro jejich komplexní rozvoj ?

Poskytněte jim dostatek kvalitních podnětů pro stimulaci duševního a fyzického rozvoje:

 • Poskytněte dětem dostatek sportovního vyžití.

 • Nabídněte dětem nejrůznější tvořivé činnosti - rukodělné práce, malování, výrobu keramiky, apod...

 • Umožněte dětem poznávat hudbu a podporujte hru na hudební nástroje (v předškolním věku jsou spíše vhodné dechové nástroje - např. flétna).

 • Poznávejte s dětmi přírodu a objevujte její tajemství.

 • Umožněte dětem poznat a ovládnout moderní technologie a zařízení (v rozumné míře) - existují opravdu dobré počítačové hry pro děti stimulující jejich duševní rozvoj.

 • Cvičte nenásilně schopnost dítěte přijmout nějaký úkol, pracovat na něm a dokončit jej.

 • Čtěte dětem knížky, rozvíjíte tím jejich slovní zásobu a schopnost vyjadřovat myšlenky.

 • Poskytněte dětem možnost hrát divadlo.

 • Zajistěte dětem dostatek kvalitního odpočinku - pro dětský organismus platí, že si nejlépe odpočine přechodem od jedné činnosti k jiné. Ta však pro něj musí být dostatečně radostná a zajímavá.

 • Nevynechejte žádnou příležitost pro poznání zajímavých lidí a poznání společenských vztahů.

 • Užijte si s dětmi dobrodružství, legraci i zábavu.

JE DOBRÉ VĚDĚT

bottom of page