top of page

Vážení rodiče, milí klienti,

vítáme Vás na webu Klinické logopedie Prostějov

Mgr. Ilony Ganzarové

 

„Řeč člověka začleňuje do společnosti, ovlivňuje prožívání, poznávání a rozumový vývoj.

Vývoj řeči souvisí se slovníkem rodiče či vychovatele. Dítě by mělo do 7 let věku zvládnout veškeré základy mateřského jazyka. Následné rozšiřování vědomostí je vývojově spjato se školou, sebevzděláním a médii. Dítěti by mělo mít umožněno využít svůj verbální projev v plném rozsahu tak, aby bylo možné už v počátcích korigovat správnou výslovnost.“

 

                                                                                                                   Mgr. Ilona Ganzarová

Klinické logopedii se věnuji již 20 let. V současné době provozuji ambulanci klinické logopedie jako nestátní zdravotnické zařízení v Prostějově. Jsem členkou Asociace klinických logopedů.

 

Věnuji se nápravě vad a poruch výslovnosti u dětí:

 • dyslalie

 • vývojová dysfázie

 • opožděný vývoj řeči

 • koktavost (balbuties)

 • breptavost (rychlé tempo řeči)

 • řešení problémů s komunikací u dětí od 2 let

 • náprava sluchových vad a poruch

 • nápravě vad řeči při nervových a duševních onemocnění (DMO, LMD, oligofrenie, autismus)

 • reedukace hlasu, hlasové poruchy

 

Věnuji se rovněž nápravě vad a poruch výslovnosti u dospělých:

 • náprava vad a poruch výslovnosti

 • náprava sluchových vad a poruch

 • nápravě komunikace u pacientů po CMP

 • dysartrie

 • reedukace hlasu, hlasové poruchy

 

Dále poskytuji nápravu specifických poruch učení ( dyslexie, dysartrie, dyskalkulie ).

 

Hrazení poskytnuté péče

 • Poskytovaná logopedická péče je v naší logopedické ambulanci BEZPLATNÁ! Je hrazena v rámci smluvního vztahu zdravotnického zařízení a zdravotních pojišťoven.

 • Přímo hrazeno pacientem je pouze logopedické vyšetření na vlastní žádost, péče nad rámec smluvního vztahu nebo péče pro pojištěnce zdravotních pojišťoven, se kterými nemá naše zdravotnické zařízení smlouvu o úhradě zdravotní péče a dále vypracování zprávy nesledující léčebný cíl.

 

Úvodní konzultace

Pokud máte problém s řečí či výslovností Vy, nebo Vaše dítě a uvažujete o návštěvě logopeda, můžeme Vám nabídnout:

 • úvodní bezplatnou konzultaci o Vašich potížích a řešení Vašeho problému

 • sestavit Váš individuální plán logopedické terapie

Logopedie prostejov
Logopedie prostejov
bottom of page