top of page

Mgr. Ilona Ganzarová

klinický logoped

 

Cíl

Poskytování kvalitní logopedické péče založené na osobním přístupu, získaných zkušenostech a dovednostech

 

Dovednosti

•  práce s pacienty s kombinovanými vadami

•  práce se sluchově postiženými

•  práce s autisty


Vzdělání

Magisterské studium Univerzita Palackého v Olomouci

Katedra speciální pedagogiky Olomouc

1994

 

Atestace v oboru klinická logopedie

Institut postgraduálního vzdělávání ve
zdravotnictví

Subkatedra foniatrie a audiologie Praha

2001

 

Absolvované kurzy, semináře a stáže v rámci celoživotního vzdělávání členů Asociace klinických logopedů:


1995 - 2011

Palatolálie - Ostrava

Afáziologie – Praha

Vyšetřovací testy v klinické logopedii - Praha

Sluch - Prostějov

Vady sluchu – Praha

Afázie - Olomouc

Narušený vývoj řeči – Prostějov

Klinická neurologie pro klinické logopedy - Brno

Afáziologie – základy klinické afáziologie – Brno

Afáziologie – kognitivně neuropsychologický přístup – Brno

Neurogenní poruchy u dospělých – Brno

Demence – kognitivně komunikační poruchy – Brno

Incipientní koktavost – Praha

Fixovaná koktavost – Otrokovice

Plánování a hodnocení rozvoje postižených dětí s kochleárním implantátem – Praha

Nové přístupy k včasné diagnostice a rehabilitaci nejmenších sluchově postižených dětí – Praha

Základy komunikace s vizuální podporou u dětí s PAS – Brno

Specializační odborná měsíční stáž v klinické logopedii ve výukových pracovištích foniatrie IPVZ - Praha

Specializačně odborná týdenní stáž v klinické logopedii – Foniatrická klinika VFN a 1.LF UK - Praha


Odborná praxe


Občanské sdružení na pomoc dětem s více vadami

Prostějov

1994 – 2001

Klinický logoped

 

Občanské sdružení LIPKA o.p.s.

Prostějov

2001 – 2011

Klinický logoped bez odborného dohledu

Odborný zástupce zdravotnického zařízení

 

Od roku 2011

OSVČ - Privátní zdravotnické zařízení

Ordinace klinické logopedie Prostějov

Logopedie prostejov
Logopedie prostejov
bottom of page